Magánélet

Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

 MAGÁNÉLET

 

  1. AZONOSÍTÁSI ADATOK

A személyes adatok kezelője az la Paula s.r.o.

ID: 54723001

ÁFA szám: 2121790374

Székhely: Orechová 2963/115 900 42 Dunajská Lužná

Kerületi Bíróság cégjegyzékébe bejegyezve BA1, s.r.o., 163001/B iratszám      

elérhetőségei: la Paula s.r.o.

email: info@lapaula.hu          

telefon: 0940 510 856

www: lapaula.hu

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A személyes adatokat a regisztráció, az online áruházon keresztül történő vásárlás, valamint az Ön és az la Paula, s.r.o.társaság között felmerülő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából kezeljük. Az ügyfél alábbi személyes adataira vonatkozik: név, vezetéknév, telefonszám, e- postacím, ügyfél címe, szállítási cím, az ügyfél IP címe.

A személyes adatok kezelésének jogi indoka az adatkezelőnek az alábbi feltételekkel adott hozzájárulása:

- a szerződés teljesítése, 6. cikk, bekezdés 1 levél b) GDPR és az ügyintéző jogainak és kötelezettségeinek teljesítése a 6. § (2) bekezdése szerint. 1 levél c) GDPR,

– a 6. cikk (1) bekezdése a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR), közvetlen üzletszerzés céljából, hacsak nem volt árurendelés,

- az ügyintéző jogos érdeke a direkt marketing tevékenység végzéséhez a Ptk. 6 par. 1 levél f) GDPR

A személyes adatok kezelése az áruvásárlási szerződés teljesítéséhez, valamint az la Paula s.r.o. jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

szerinti automatikus egyedi döntéshozatal az ügyintéző részéről nincs. 22 GDPR.

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZATA

A személyes adatok kezelése a szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges ideig  (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 3 évig)  vagy a személyes adatok kezeléséhez adott írásbeli hozzájárulás visszavonásáig történik. az eladónak címezve, postai úton, telefonon vagy elektronikusan a gdpr@lapaula.sk e-mail címen

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZÉSE

A személyes adatok címzettjei a következő személyek:

– más közvetítőként olyan futár vagy fuvarozó cég, amely az áru megrendelő részére történő kiszállítását biztosítja

– a VELOX, s.r.o. cég, azonosító: 44725906, könyvelési közvetítőként

 

  1. AZ ADATVÉNY JOGAI

A GDPR-ban meghatározott feltételek szerint Önnek joga van:

– a személyes adatokhoz való hozzáféréshez

– a személyes adatok helyesbítésére

– a személyes adatok kezelésének korlátozása

– a személyes adatok törlésére

– a személyes adatok hordozhatóságáról

- tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen

 

Ha úgy véli, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették, Önnek jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Az adatkezelő vállalja, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, hogy megakadályozza ezen adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok elvesztését. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, akik kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a papír formátumban rögzített személyes adatok biztonsága érdekében.

 

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az online áruházból leadott rendeléssel Ön megerősíti, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokkal teljes mértékben egyetért. Az adminisztrátor fenntartja a jogot ezen feltételek megváltoztatására. A feltételek aktuális változatát az adminisztrátor honlapján teszik közzé.

 

 

Az utolsó frissítés dátuma: 2021.2.10

No item